British Summer
653 96 15 54 932 008 888

Programa

Estudiar un any escolar en un High School americà és segurament una de les experiències més atractives per a qualsevol adolescent.
Viu el somni americà!
Estats Units és un dels països més influents del món, tant en àmbits econòmics com culturals o polítics. Posseeix els millors centres educatius a nivell mundial i les universitats més prestigioses. És per aquesta raó, que prendre la decisió d'estudiar un any als EUA és una oportunitat immillorable per progressar amb l'idioma i créixer, acadèmica i personalment. En aquest curs tindràs l'opció d'escollir destinació i el centre que més s'ajusti a les teves necessitats. El país ofereix multitud de llocs diferents, amb diferents cultures i costums, però amb un denominador comú: excel·lència educativa i especial atenció a l'estudiant.
Si bé el sistema educatiu americà per a l'educació secundària no està entre els millors del món, si que destaca per tenir un enfocament molt particular i enriquidor per als estudiants. Es podrien destacar sobretot aquests 5 aspectes:
  • Llibertat d'elecció: els estudiants tenen llibertat per escollir moltes de les seves assignatures.
  • Canvis constants: no és estrany que els companys de classe canviïn segons les assignatures.
  • Autosuficiència i Col·laboració: es fomenta l'autonomia i responsabilitat dels estudiants i els professors es perceben més com a col·laboradors que com a superiors.
  • Pocs deures: s'incideix més en projectes en grup que en deures a fer a casa.
  • Educació pràctica: l'aprenentatge s'enfoca més a provar i posar en pràctica abans que a memoritzar. Es fan molts projectes en grup, presentacions i treballs de laboratori.
SISTEMA EDUCATIU A ESTATS UNITS

Als EUA l'Educació és potestat dels estats i no del Govern Federal, que de fet té prohibit per llei interferir en aquestes àrees. Cada un dels 50 Estats americans té el seu propi Departament d'Educació que s'encarrega de marcar les regles per a les escoles d'aquest Estat. L'Educació s'imparteix en escoles públiques, privades i "home schools" (escoles a casa). Aproximadament un 87% dels estudiants americans van a escoles públiques, un 10% va a escoles privades i un 3% segueix la seva escolaritat a casa (dades de 2013 del Council for American Private Education).
Estats Units és el país del món que més inverteix en Educació per estudiant (més de 15.000 USD per estudiant quan es té en compte College i escoles vocacionals post-High School, segons un informe de l'OCDE del 2013).
 
Tot i que pot haver-hi variacions segons els estats, en general als 5 anys, els nens assisteixen al Kinder. Després van a l'escola primària ( "elementary school") del 1er fins al 6è grau. Cursen llavors els graus 7 a 8 en una "middle school". Després de graduar-se de "middle school", els alumnes assisteixen a l'escola secundària ( "high school" en anglès) durant 4 anys per obtenir el seu "high school diploma" (diploma de secundària). Els estudiants internacionals solen anar a aquestes High Schools per estudiar un any escolar a EUA.
Com hem vist, l'educació secundària a EUA se sol dividir en 2 fases: middle / junior high school (per graus 7 i 8) i high school (per als graus 9 a 12). Els estudiants solen tenir més independència i poden canviar de classe segons les assignatures. També poden escollir algunes de les seves assignatures (les "electives"). A la High School els estudiants solen tenir entre 14/15 i 18 anys. Segons el grau en què estan, els estudiants són anomenats de la següent manera:
  • Grau 9: Freshmen
  • Grau 10: Sophomores
  • Grau 11: Juniors
  • Grau 12: Seniors
Els estudiants de High School cursen un ampli nombre d'assignatures obligatòries que completen amb algunes assignatures de lliure elecció ( "electives"). Excepte en les Vocational Schools, els estudiants no s'especialitzen en cap àrea en concret.
 
Activitats Extracurriculars

Una característica molt notable de les escoles americanes és la prioritat que comunitat, pares, escoles i estudiants donen als esports, clubs i activitats extraescolars. Aquestes activitats extracurriculars són activitats educatives que no formen part del currículum reglat però que sí estan sota la supervisió de l'escola. A la High School, poden ser qualsevol cosa que no requereixi un crèdit de High School però es fa simplement per plaer o perquè quedi bé de cara a les candidatures a les universitats.
Les activitats extracurriculars es poden categoritzar per clubs, esports, art, cultura i idiomes, comunitat, lideratge, govern, comunicació, militar, música, teatre, religió, discurs, tecnologia i voluntariat. Sempre es realitzen fora dels horaris lectius. Poden arribar a ocupar moltes hores dels estudiants i estan reglamentades per cada estat. Els programes d'esports i les seves respectives disciplines, especialment el bàsquet i el futbol americà, són esdeveniments de màxima importància per als estudiants i les escoles. Poden arribar fins i tot a ser una important font d'ingressos per als districtes escolars.

CONVALIDACIÓ A ESPANYA AMB ELS ESTUDIS ACADEMICS REALITZATS ALS EUA

L'equivalència entre el curs a Espanya i el grau a EUA es la següent:
EDATS CURS ACADÈMIC A ESPANYA CURS ACADÈMIC ALS EUA
12-13 anys 1r ESO GRADE 7
13-14 anys 2n ESO GRADE 8
14-15 anys 3r ESO GRADE 9
15-16 anys 4t ESO GRADE 10
16-17 anys 1r BATXILLERAT GRADE 11
17-18 anys 2n BATXILLERAT GRADE 12


Pel que fa a la convalidació dels estudis realitzats als EUA, caldrà tenir en compte tant els requisits espanyols del Ministeri d'Educació i Cultura, com els del col·legi americà, especialment si el participant cursa l'equivalent a 2n Batxillerat ( grau 12).

Els requisits americans varien en funció dels Estats i del propi centre.

Els requisits espanyols poden ser resumits de la següent manera:

Per Alumnes de 4t ESO i 1r Batxillerat (a Estats Units, graus 10 i 11)
NOTA: Els Alumnes de 3r ESO (grau 9 a EUA) no necessiten cap tràmit de convalidació d'estudis. (BOE, 28/12/02)
Els alumnes que desitgin convalidar a Espanya els seus estudis americans en qualsevol dels cursos, hauran de cursar com a mínim, i durant dos semestres, 4 assignatures d'entre les que a continuació es detallen (El Ministeri exigeix ​​un mínim de 4 assignatures però nosaltres recomanem seleccionar 5 assignatures de la llista següent): LITERATURA, HISTÒRIA, GEOGRAFIA, LLATÍ, GREC, FILOSOFIA, FÍSICA, CIÈNCIES NATURALS, MATEMÀTIQUES I QUÍMICA.
Cadascuna de les assignatures convalidables a realitzar per l'estudiant haurà de sumar un total d'UN CRÈDIT al final de l'Any Acadèmic perquè aquestes resultin vàlides davant del Ministeri espanyol. Per tant, l'estudiant haurà d'haver acumulat com a mínim un total de 4 CRÈDITS en les assignatures
convalidables al terme de l'any acadèmic.


 
Alumnes de 2n de Batxillerat (grau 12)
Els estudiants que vulguin convalidar a Espanya els seus estudis de grau 12 i poder presentar-se a l'examen de selectivitat, han de complir els requisits següents:
1. Cursar i aprovar durant dos semestres 4 assignatures com a mínim de les que es detallen a continuació, 3 de les quals han de pertànyer a un mateix grup.
2. Cadascuna de les assignatures convalidables a realitzar per l'estudiant haurà de sumar un total d'UN CRÈDIT al final de l'Any Acadèmic perquè aquestes resultin vàlides davant del Ministeri espanyol. Per tant, l'estudiant haurà d'haver acumulat com a mínim un total de 4 CRÈDITS en les assignatures convalidables al terme de l'any acadèmic (o 5 crèdits si l'escola no et dóna Diploma de Graduació).
 
A diferència dels estudiants de graus 10 i 11, per als estudiants de 2n Batxillerat (grau 12) tant CIÈNCIES NATURALS com GEOGRAFIA no són assignatures convalidables.
Grup A: MATEMÀTIQUES, FÍSICA, BIOLOGIA, QUÍMICA, GEOLOGIA I DIBUIX TÈCNIC
Grup B: LITERATURA, HISTÒRIA, LLATÍ, GREC, H. DE L'ART, MATEMÀTIQUES I FILOSOFIA
 
Pot sonar una mica complicat, però podeu estar tranquils. Estem molt acostumats a aquest procés i ens encarregarem nosaltres que s'escullin les assignatures correctes. I també portarem a terme tot el procés de convalidació a la tornada a Espanya.
Idioma requerit: Anglès

Nivell requerit: Intermig

Centre

Estats Units
Tots els Estats. Estats Units

Escoles Públiques als Estats Units

És l'opció més estesa per als alumnes americans i solen tenir un bon nivell acadèmic. Les escoles públiques americanes són mixtes en la seva immensa majoria. Són aconfessionals i no s'imparteix instrucció religiosa. Les escoles públiques solen tenir una emocionant vida extra-escolar que permet als estudiants internacionals una immersió completa en la cultura americana, a través d'activitats esportives o d'activitats culturals. I al cursar un any en una escola pública americana et permetrà viure en primera persona el famós ball de fi de curs que hauràs vist en tantes pel·lícules :-)

Les escoles públiques es regeixen per les regles marcades pel seu Estat ja que el Govern Federal no és qui les administra. Estan agrupades en districtes escolars sota supervisió d'un Consell Directiu Escolar que estableix les polítiques generals de cadascuna de les escoles del seu districte. A nivell general, els districtes escolars són responsables de l'administració de totes les escoles públiques en una zona concreta, que pot ser un municipi o part d'ell mateix. Els membres de Consell Escolar o Comitè Escolar son elegits directament per la població mitjançant la celebració d'unes eleccions. Aquests membres, al seu torn, tenen la responsabilitat d'elegir un Superintendent (o supervisor). Generalment és un professor altament qualificat, que actuarà com a cap executiu del consell i serà responsable de prendre decisions i posar en marxa les polítiques. Hi ha més de 14.000 districtes escolars als Estats Units.

Les escoles públiques són gratuïtes per als americans, però no per als estudiants internacionals que cursen un any escolar als Estats Units. Nosaltres tenim relació directa amb escoles públiques i també col·laborem amb organitzacions americans que ens permeten tenir accés a escoles públiques de tot l'Estat.

Escoles Privades als Estats Units
 
Al voltant d'un 10% dels alumnes americans estudien en una escola privada. Hi tant l'opció de viure a casa d'una família americana com la de viure en un internat amb nois i noies locals i internacionals. Les escoles privades americanes solen tenir unes instal·lacions d'altíssima qualitat, empeses per la competència que hi ha entre elles per atraure els millors estudiants. Ofereixen especialitats en diverses àrees, des de música i art fins futbol o gimnàstica, passant per matemàtiques avançades. Cursar un any escolar a una escola privada d'Estats Units també permet escollir escoles mixtes o només de noies o nois, així com escoles amb alguna orientació religiosa (al voltant de l'35% d'estudiants en escoles privades van a escoles catòliques) o fins i tot internats militars, les famoses Escoles i Acadèmies Militars.
Les escoles privades americanes gaudeixen d'un excel·lent prestigi acadèmic i tenen altíssims ràtios d'accés a la universitat.


Ja ho haureu entès, anar a estudiar un any en una escola privada americana us permetrà escollir l'escola que s'adapta perfectament al vostre perfil i a les vostres necessitats. Nosaltres us ajudarem a trobar "the perfect match" basant-nos en la informació que recaptarem durant les nostres entrevistes amb vosaltres, tant amb els pares com amb el / la estudiant.
 
 

Allotjament

Família Amfitriona

Viure amb una família americana és la millor manera de submergir-se en la cultura americana. És un excel·lent complement a l'experiència acadèmica en la High School. Totes les famílies són acuradament seleccionades pels nostres col·laboradors americans i segueixen estrictament totes les normatives estatals.

Residència

Estats Units té alguns dels internats més famosos del món. És una experiència única que permetrà a l'estudiant viure 24 hores i 7 dies a la setmana amb els companys de la High School americana. Això permet construir relacions d'amistat per a tota la vida.

Dates i Preus

Escola Pública en família sense selecció

Any: 22.650 €
Semestre: 16.800 €

Escola Pública en familia amb selecció segons activitats o ubicació

Any: entre 26.800 € i 54.800 €
Semestre: entre 18.100 € i 27.800 €
 

Escola Privada *

Any en família: entre 26.300 € i 56.000 €
Any en residència: entre 33.800 € i 85.900 €
* Escoles escollides d'acord amb els requisits específics de l'estudiant i de la seva família

1 USD = 0,92 EUR

El preu inclou

- Entrevista d'orientació amb la família.
- Entrevista individual amb el/la participant.
- Test d'anglès.
- Assessorament en la selecció de el programa.
- Tràmits d'admissió.
- Allotjament en família o residència.
- Taxes acadèmiques de l'escola i transport escolar (segons escola).
- Seguiment per coordinador/a de zona.
- Obtenció de documents per a la convalidació i gestió de la mateixa (cost convalidació inclòs).
- Assegurança mèdica Premium, d'accidents i responsabilitat civil individual.
- Obtenció del visat d'estudis a Madrid i taxes d'ambaixada (no inclou el viatge a Madrid).
- Trasllat a l'aeroport (a l'anada i tornada de el programa, no en els mid-terms).
- Whatsapp de contacte en espanyol per al participant i seguiment de la seva integració i benestar durant l'any.
- Seminari d'orientació per a participants i famílies previ a la sortida.
- Telèfon d'emergència 24h.
- Programa d'English Training de 3 mesos d'abril a juny: sessions setmanals d'anglès en grup amb una professora nativa. Per preparar millor els participants a l'anglès que es trobaran allà. Només per programes d'any sencer.

Canvi aplicat

  • USD = 0.9200

Fotos